Midjourney

Midjourney היא תוכנת בינה מלאכותית שמחוללת תמונות מתיאורים טקסטואליים. Midjourney צברה פופולריות משמעותית מאמצע 2022 כאשר היא נכנסה לשלב בטא פתוח. מיליוני משתמשים התנסו בתוכנה שלה מאז.
אנו נסקור את התוכנה והשימוש בה ונביא כאן את כל העדכונים והמדריכים שיעזרו לכם להכיר וללמוד עליה.